Home » Energy + Impact + Attention

Energy + Impact + Attention

friendship-2366955_1920
drop-of-water-2135777_1920
car-communication-3100980_1920
previous arrow
next arrow

Elke mens is energie

We weten uit allerlei wetenschappelijke bevindingen – onder meer uit de kwantumfysica – dat alles en iedereen energie is. Alle materie tot en met het kleinste deeltje is energie. Ook elke mens is energie. Deze energie heeft een bepaalde verschijningsvorm.

De zichtbare menselijke vorm is uiteraard het fysieke lichaam. Maar er is meer. We hebben daarnaast ook een mentaal, een emotioneel en een spiritueel lichaam. Deze vier lichamen vormen één gesloten geheel. Dit wil onder meer zeggen: als een van deze lichamen te veel druk ondervindt, zullen de andere beginnen te protesteren. Zo zal je fysieke lichaam ‘klachten’ vertonen wanneer je langdurig veel stress moet verwerken.

Elke mens is energie, als het goed gaat ‘een vat vol energie’, en als het minder goed gaat ‘een vat dat lekt’. Het komt erop aan je energie op peil te houden, door goed voor al je lichamen te zorgen.

Je hebt impact met je talenten

We weten allemaal dat sommige dingen ons energie geven, en dat andere dingen ons energie kosten. Wanneer je alleen nog energievreters op je pad vindt, zal je energievat snel leeglopen. Het fenomeen burn-out is daar niet vreemd aan.

Het is ook algemeen geweten dat je batterijen opladen wanneer je kunt doen wat je graag doet, en wanneer je het leven leidt dat je wil leiden. Jouw leven, niet dat van een ander.

Belangrijke vragen zijn dan ook: ken je je eigen talenten? Zo ja, weet je wat je ermee wil doen? Wat drijft je in het leven? Wie wil je zijn? Wie ben je wanneer je echt helemaal uit je kot komt?

Meer aandacht voor jezelf betekent meer aandacht voor de andere

In onze hectische maatschappij blijven we maar vooruit hollen, altijd op weg naar meer en meer, en uiteindelijk naar nergens. Omdat het zo moet, maken we onszelf wijs. Er lijkt geen ontkomen aan. Het moeten is vaak sterker dan onszelf.

Wanneer je voortdurend jezelf voorbij holt, ligt de uitputting binnen handbereik. Onze aandacht is tegenwoordig bijna exclusief naar buiten gericht, altijd op zoek naar iets dat buiten bereik ligt. Dit geeft frustratie en leidt op de duur tot vervreemding. We geraken vervreemd van onszelf.

Deze tendens heeft meer dan ooit een tegengewicht nodig. We dienen dringend de ‘reis naar binnen’ aan te vatten. Geef jezelf de nodige aandacht. Zorg goed voor jezelf. Het is de basis om goed voor je naasten te kunnen zorgen.

What’s in a name? De naam Sephira verwijst oorspronkelijk naar de Kabbalah uit de Joodse mystiek en naar de Levensboom. De Levensboom bestaat uit tien Vaten of Takken. Elk Vat wordt een Sephira genoemd en staat daarmee symbool voor een deel van het Leven. Het meervoud van Sephira is Sephiroth en staat dus symbool voor de gehele Levensboom. In essentie staat Sephira voor het zoeken naar wijsheid en de kennis die vergaard moet worden om tot wijsheid te komen.

Share
Share