Home » Privacy verklaring (GDPR)

Privacy verklaring (GDPR)

Privacy verklaring (GDPR)

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten of onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sephira (particulieren en bedrijven). U dient zich ervan bewust te zijn dat Sephira niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten of van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Sephira respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Definities

De psycholoog/coach/vennootschap: Belinda Buysse, Sephira

De cliënt/klant: de wederpartij van Belinda Buysse, Sephira. Een cliënt kan zowel een betalende cliënt zijn als een bezoeker van de website.

De website: www.sephira.be

Persoonsgegevens

In kader van therapie of coaching worden de persoonsgegevens door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Verder verwerkt Sephira de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, adres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats (indien door u opgegeven, of indien blijkend uit uw
  Linkedin of Facebook gegevens indien u met Belinda Buysse verbonden bent;
  anders niet)
 • Leeftijd ten tijde van de eerste ontmoeting (indien van toepassing)
 • Geslacht (indien van toepassing)
 • Gezondheidsgegevens(indien van toepassing)
 • Gegevens over familieleden(indien van toepassing)
 • Gegevens over opleiding en vorming(indien van toepassing)
 • Foto (indien u bijvoorbeeld op uw Linkedin profiel, Facebook profiel of Whatsapp of elders op het internet een foto hebt staan, dan is het mogelijk dat die automatisch meegenomen wordt in Linkedin, Facebook of Whatsapp contactpersonen.
 • Gespreksverslagen (blijven op schrift/digitaal op kantoor/ praktijkruimte/ woning van Belinda Buysse, in een dossierkast welke is afgesloten. Indien digitaal, op een pc beschermd met wachtwoord). Niemand anders dan Belinda Buysse kan aan de gegevens
 • E-mails of huiswerkopdrachten in kader van coaching of therapie worden bijgehouden en digitaal bewaard zolang het nodig is voor therapie of coaching.

Doeleinden

We verzamelen deze gegevens in de eerste plaats om adequate en kwaliteitsvolle hulp- of dienstverlening te kunnen bieden, waaronder:

Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte coaching en training, dienstverlening en hulpverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerd aanbod;

Het delen van persoonlijke gegevens

Sephira zal nooit persoonlijk en vertrouwelijke informatie aan derde partijenverstrekken, tenzij:

 • Met schriftelijke toestemming van de cliënt/klant, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een hulpverlener
 • Dit wettelijk verplicht en toegestaan is
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden

Gebruikmaking van cookies en soortgelijke technologie

Sephira maakt op haar website geen gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Toegang van cliënt/klanten op persoonlijke gegevens

De cliënt/klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die de Sephira van de cliënt/klant heeft ontvangen. Tevens kan de cliënt/klant bezwaar maken tegen de verwerkingvan de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ookheeft de cliënt/klant het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door Sephirate latenoverdragen aan de cliënt/klant zelf of in opdracht van de cliënt/klant direct aan een andere partij.

Bewaartermijn

Sephira bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Vragen ?

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Sephira, Daalstraat 56, 1790 Affligem. Belinda Buysse Zaakvoerder/ Data Protection Officer

 

 

Share
Share