Home » Wat is therapeutische coaching?

Wat is therapeutische coaching?

Elke mens is uniek en bij geboorte zijn we allemaal min of meer een onbeschreven blad. Min of meer … niet helemaal dus, denk alleen maar aan de negen maanden die eraan voorafgaan. Dat is een leven op zich. 

Er is het bekende onderscheid tussen nature en nurture, wat je van moeder natuur meekrijgt en wat er nadien aan wordt toegevoegd. Elk levensverhaal is daardoor anders. We groeien op in een context, een omgeving, een leefwereld met eigen wetten en regels, ook met tekortkomingen. Dit alles neem je mee in je latere leven. Perfectie bestaat niet. Het zet ook weinig zoden aan de dijk om iemand de schuld te geven voor de mogelijke tekorten. Het moet ook gezegd dat een kind zelf niet verantwoordelijk is voor wat het meemaakt of overkomt. 

Dit neemt niet weg dat er wel degelijk tekorten worden opgelopen. Eenvoudig gezegd gaat het over drie domeinen, drie basisbehoeften: veiligheid bieden, liefde en aandacht schenken, en grenzen aangeven. 

 • Als aan deze behoeften is voldaan, kunnen we vrijwel alles aan wat het leven ons te bieden heeft. 
 • Als niet aan deze behoeften is voldoen, leer je dingen zoals:
  • De wereld is geen veilige plek en ik beschik niet over alles wat ik nodig heb in het leven
  • Ik ben het niet waard om geliefd te zijn
  • Als ik mijn gevoelens laat zien, word ik gekwetst
  • Als ik mijn gevoelens laat zien, worden anderen gekwetst

Om met de opgelopen tekorten om te gaan zal een kind automatisch copingstrategieën ontwikkelen. Deze strategieën zijn aanvankelijk nodig maar later worden ze overbodig. Niettemin blijven ze geactiveerd met alle kwalijke gevolgen van dien. 

Als volwassene zijn we niet langer afhankelijk van anderen. We kunnen leren om onze eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken en te cultiveren. In plaats van onze copingstrategieën verder te blijven gebruiken is het aangewezen om stil te staan bij de kern van de zaak en ons ervan bewust te worden dat er heling en zelfzorg nodig is. 

 • Meer veiligheid door zelfregulering 
 • Meer liefde door te werken aan de relatie met jezelf 
 • Meer grenzen door zelfdiscipline en jezelf te laten zien 

Dit is in een notendop wat therapeutische coaching inhoudt. 

Share
Share