Home » Thema’s

Thema’s

Niemand blijft in het leven gespaard van levensproblemen, groot of klein. Het gebeurt ook steeds vaker dat de batterij met energie volledig is leeggelopen. Het vergt dan de nodige tijd en zelfzorg om er weer bovenop te geraken. Een burn-out die je niet met zorg opvolgt, kan uitmonden in veel erger. Natuurlijk is het veel beter om aan preventie te doen. Dat is algemeen geweten en toch wordt er in de westerse samenleving weinig aandacht aan besteed. Achteraf swingen de gezondheidskosten de pan uit. 

Dit zijn thema’s die meer aandacht verdienen en waarmee je bij ons terecht kan. 

Door de mens als een geheel te bekijken, zie je ineens veel meer. In de zogenoemde holistische benadering worden alle menselijke dimensies in kaart gebracht: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel (zingeving). De samenhang zien is verhelderend. 

Je welzijn staat of valt met het leren reguleren van je emoties. Dit is iets wat we meestal niet hebben geleerd als kind. We leven ook in een cultuur waarbij emoties worden onderdrukt, met alle ziekmakende gevolgen van dien. 

Ontdek hoe je de eigenaar wordt van je eigen gedachten en emoties. Leer ze te beheersen zodat ze je niet meer het leven zuur maken of je dreigen te overweldigen. 

Zelfcompassie is het meest effectieve medicijn tegen de uitwassen van het westerse schuldmodel. Volgens het schuldmodel word je zelf verantwoordelijk geacht voor alle problemen die je ondervindt. Dat brengt ons geen stap verder. De echte oorzaak blijft vaak onaangeroerd. De vraag die we beter stellen is: Wat is je overkomen? Dit geeft inzicht in datgene wat je leven hier en nu bepaalt.

Trauma, perfectionisme en burn-out. Het verband wordt zelden gezien maar in feite zijn ze onafscheidelijk, in die zin dat het ene oorzaak is van het andere. Innerlijk trauma ligt aan de basis van zowat alle levensproblemen. Trauma laat pijn achter en deze pijn lokt het perfectionistisch gedragspatroon uit. Burn-out is het failliet van dit overlevingsmechanisme. 

In plaats van bestrijding van symptomen is er vooral herstel en heling nodig. In dit kader past het werken met het innerlijk kind

De pandemie heeft onder meer aan het licht gebracht dat er onderhuids vele angsten aanwezig zijn. Het komt erop aan die angsten te leren reguleren. 

Het is goed om weten dat de mens niet alleen een denkend brein (neocortex) heeft maar ook een emotioneel brein (limbisch systeem). Dat laatste wordt in belangrijke mate geconditioneerd tijdens de eerste levensjaren. Hier komt bijvoorbeeld de innerlijke criticus uit voort. Het emotionele brein, je onbewuste geest, bepaalt ruim 95 procent van je gedrag. Het vergt een gerichte en specifieke aanpak. Op die manier is er veel mogelijk waarvan je dacht dat het onmogelijk was. 

Voor al deze thema’s kun je bij ons terecht. 

Share
Share