Home » Trauma, stress en perfectionisme

Trauma, stress en perfectionisme

Stress is de ware epidemie van deze tijd. Aan de basis ervan ligt complex trauma, hechtingstrauma, ontwikkelingstrauma – noem het zoals je wilt.

Perfectionisme is de eigen manier om ermee om te gaan, om ermee te dealen. Het is een ingebouwd beschermingsmechanisme: door trauma wordt het geactiveerd in het bewustzijn, meer bepaald in het emotionele brein. Dit blijkt uit de moderne neurowetenschap. Er worden delen gevormd die zich afsplitsen van het bewustzijn en zodoende onbewust worden. Tegelijk worden er ook ‘beschermers’ gevormd, die vanaf dan het gedrag gaan aansturen. 

Het beschermingsmechanisme vertaalt zich in een dwangmatig gedragspatroon. Het biedt de ‘perfecte’ bescherming tegen de pijn die voortkomt uit de onbewuste gedachte ‘ik ben niet goed genoeg’. Het mechanisme kan zwaar onder druk komen te staan, onder invloed van de onderliggende pijn. Deze pijn wordt gaandeweg groter, doet onderhuids z’n werk en wil kunnen ontsnappen. Dit leidt tot excessen zoals zenuwachtigheid, zelfbeschadiging, nagelbijten, hyperactiviteit et cetera. Hetzelfde mechanisme kan z’n limiet bereiken waarna je lichaam het laat afweten. Een burn-out of erger is het failliet van dit mechanisme.

Als perfectionismecoach kies ik voor een benadering vanuit mildheid en mededogen. Dit biedt de beste garantie op blijvend resultaat. Tenslotte is het wel de bedoeling dat er in twee richtingen vooruitgang wordt geboekt: meer zelfcompassie en meer voelen waardoor er opnieuw sprake is van een gevoelsleven. Weinig tot niets voelen is anderzijds een teken dat wijst op trauma. 

Stress houdt een mens gevangen in het denken. Ook dit is zichtbaar op hersenscans. De verbinding met het onderbewuste valt weg, waardoor mensen op één been de marathon van het leven aan het lopen zijn.

OCP is een oefening in voelen. Het is een vorm van parts work (delentherapie). Wij voegen er een diepe hypnotische trance aan toe, samen met inzichten uit IFS (Internal Family Systems). Dit werkt versterkend en transformerend. We hebben ook oog voor mogelijk onderliggend trauma.

Share
Share