Home » Uncategorized

Categoriearchief: Uncategorized

Vrij zijn

Wat is vrijheid en is het mogelijk om je helemaal vrij te voelen?

Je vrij kunnen voelen is bij nader inzien veel belangrijker dan met je denken weten wat vrijheid is. Ga bij jezelf maar na of en hoe vaak je het gevoel van vrijheid in je leven mag ervaren. Het zal voor iedereen ook wel iets anders betekenen.

Valt je vrij voelen samen met je gelukkig voelen? Het valt zeker iets voor te zeggen, al heeft iedereen de vrijheid om dat anders te bekijken.

Waar weinig twijfel over bestaat is dat een klein kind, dat nog niet verloren loopt in het doolhof van het denken, zich volkomen vrij voelt. Het leeft in het moment zelf, niet in het verleden en niet in de toekomst.

Dat is wat het denken meestal doet: je gedachten zijn gericht op het verleden of op de toekomst. Het gevolg is dat het meestal druk is in je hoofd. Aan het verleden valt immers niets meer te veranderen, en de toekomst bestaat nog niet, dus waarom je er druk over maken? Zowel het verleden als de toekomst zijn niet de plek waar je de vrijheid zult vinden. Vrijheid bestaat uitsluitend in het nu. Dat is wat auteur van De kracht van het NU Eckhart Tolle hieronder bedoelt.

Door volledig aanwezig te zijn in het moment ervaar je wat vrijheid is, en dat is tegelijk ook het moment waarop je zelf richting geeft aan je leven, onafhankelijk van wat je verleden je dicteert.

Share

Voortdurend op de vlucht

Door allerlei druk van buitenaf, door opvoeding, scholing, loopbaan enzovoort zijn we geneigd om het geluk te gaan zoeken buiten onszelf, waar het helaas niet te vinden is. Doorgaans ontdekken we dit pas veel later, of helemaal niet. Eigenlijk zijn we voortdurend op zoek en we zijn voortdurend op de vlucht voor onszelf. De kruik gaat echter zo lang te water tot ze barst 1.

‎⁨Wissant⁩, ⁨Nord-Pas-de-Calais⁩ (eigen foto)

Het lijkt wel een eeuwige zoektocht en de energie die we daarbij onbewust inzetten, zuigt ons leeg. Het is een blinde zoekende kracht die ervoor zorgt dat het altijd lastig zal blijven om het roer om te gooien, zelfs als dat nog de enige uitweg uit de impasse is.

Chronische stress

De kracht die ons draaiende houdt doet ons ook opbranden. Uit onderzoek blijkt dat dit proces van burning out vaak een gevolg is van chronische emotionele stress die zich in de loop der jaren in het lichaam heeft opgestapeld, en die verhindert om het leven in flow te leven. De stress zit onderhuids en werkt onbewust. In In an Unspoken Voice 2 legt Peter Levine uit dat deze posttraumatische stress twee verschijningsvormen aanneemt: shutdown en/of hyper-arousal. Al te dikwijls is er een ernstige crisis nodig om ons daarvan bewust te worden.

De stress komt het lichaam binnen op die momenten dat we onze ervaringen nog niet kunnen filteren, in de kindertijd. Dit weten we uit het jarenlange onderzoek van Peter Levine, Gabor Maté, Bessel van der Kolk e.a. Wie de pijnlijke ervaringen meemaakt en de last dikwijls vele jaren meezeult – er zijn vage of ernstige klachten, er is iets maar wat? – doet het gevoelsleven op slot. Het is te pijnlijk om te voelen, en zo ontstaat de vlucht in het hoofd, in het denken. ‘Zolang ik denk hoef ik niet te voelen’ wordt de raison d’être. De emoties worden begraven, soms levenslang. De psychosomatische klachten doen de rest.

Oude pijn

Om de oude pijn of het oud verdriet niet te hoeven voelen installeert het kind een afweermechanisme, dat alle kenmerken vertoont van een soort muur van ontkenning (Ingeborg Bosch). De muur bestaat uit verschillende afweerlagen, een vijftal volgens Bosch: primaire afweer (‘het ligt aan mij, ik ben niet goed genoeg’), valse hoop (‘als ik dit doe dan komt het wel goed’), valse macht (‘het ligt aan de andere’), ontkenning van behoeften (‘ik heb niets nodig, ik ben niet behoeftig’), en allerlei angsten – ook angst is een vorm van afweer. De afweer zorgt er uiteindelijk voor dat we doen wat we doen, en dat we blijven wegvluchten van de oude pijn. We blijven vluchten in het eindeloze denken (en rationaliseren) en het compulsieve doen, het voortdurende bezig-zijn.

Peter Levine spreekt over survival energy als motor van het gedrag waarvan we ergens wel weten dat het niet klopt, en dat ons vroeg of laat in een burn-out zal doen belanden. Het is unstoppable … Tot alle knipperlichten gaan branden, de loopbaancheques worden geactiveerd, en we opnieuw worden klaargestoomd voor het vervolg van de survival of the fittest. Zolang de onderhuidse stress echter niet wordt ontladen, raak je van de regen in de drup.

Zo lang te water tot ze barst

Op een bepaald moment loopt de bobijn leeg, botst het afweermechanisme tegen zijn limieten aan, en dit is paradoxaal genoeg het keerpunt waarop het onzichtbare zichtbaar kan worden. Na een crisis kan het alleen maar beter worden … Never waste a good crisis, zei Winston Churchill.

De kruik die vroeg of laat barst, staat voor datgene wat de onderhuidse stress afdekt, toedekt, in bedwang houdt: het zogenoemde afweermechanisme. Het veelvoorkomende ‘perfectionisme’ 3 valt min of meer samen met dit mechanisme. Het is een overlevingsstrategie uit de kindertijd waarvan de oorspronkelijke functie overbodig is geworden.

Geniale mens

Het begin ziet er nochtans helemaal anders uit. De mens is van nature geniaal creatief 4. Een kind zit zo ingenieus in elkaar dat we er geen idee meer van hebben hoe ingenieus dat wel is. De volwassen ratio met zijn te korte beentjes (dank Boontje) kan dit niet vatten. Het bewuste brein, hoe complex ook, heeft slechts beperkte mogelijkheden (in vergelijking met het onderbewuste). Van bij de geboorte zijn we uitgerust met alle vermogens die we later nodig zullen hebben. Ook het vermogen tot geluk is ingebouwd, zoals er bij aanvang ook een taalvermogen is en een vermogen tot vrije wil.

Vermogen is echter nog iets anders dan ontwikkeling, lees: zelfontwikkeling. Ontwikkeling vergt bewustwording en oefening. Je vermogens ontwikkelen speelt zich immers niet in de buitenwereld af maar binnenin, diep in onszelf, in onze innerlijke ruimte. Zoals de Kum Nye-traditie van het Tibetaans boeddhisme leert is de ruimte buiten het lichaam, hoewel uitgestrekt, toch eindig, terwijl de ruimte binnenin het lichaam ‘oneindig’ is.

En oefening baart kunst, de kunst van het kleine geluk.

Posttraumatische groei en veerkracht

Door je afweermechanisme in kaart te brengen en concreet aan te pakken, en door de opgestapelde stress in het lichaam alsnog te ontladen, ontstaat er ruimte voor ‘posttraumatische groei’ en herstel van je veerkracht.

Prof. existentiële en klinische psychologie Siebrecht Vanhooren (KUL): “Posttraumatische groei sluit de pijn en de angst van het moment niet uit, maar het stuurt onszelf in de richting van een meer authentiek en zinvol leven.” 5

Hypnotische trance biedt de ultieme veiligheid om een fysiek-emotionele ontlading van posttraumatische stress mogelijk te maken

(1) Meer uitleg over deze uitdrukking: https://onzetaal.nl/taaladvies/de-kruik-gaat-zo-lang-te-water-tot-hij-barst/ 
(2) In an Unspoken Voice, How the Body Releases Trauma and Restores Goodness (2010), vertaald als De stem van je lichaam, Trauma’s helen met je lichaam als gids, en het resultaat van 40 jaar onderzoek.
(3) Voor een beschrijving van de kenmerken van dit 'perfectionisme' verwijs ik naar het boek Zeg me dat ik oké ben (Marcel Hendrickx).
(4) Dat de geniaal creatieve mens een hobbelig parcours te wachten staat, met een felle vermindering van de aangeboren creativiteit, blijkt onder meer uit dit NASA-onderzoek: https://ideapod.com/born-creative-geniuses-education-system-dumbs-us-according-nasa-scientists
(5) Bijdrage prof. Siebrecht Vanhooren in dossier Een nieuwe wereld na corona: http://www.psychologies.be/nl/doodsangst-existentiele-crisis-en-posttraumatische-groei-in-deze-tijd/

Zin om je innerlijke ruimte te exploreren en zo jezelf beter te leren kennen?

Mail naar luc@sephira.be

© Luc Van De Steene

Share

Een wereld van verschil: de realiteit en hoe jij ernaar kijkt

Of we binnenkort snel weer het gevoel zullen hebben in een ratrace mee te draaien, valt nog af te wachten. Het is koffiedik kijken of het nieuwe normaal een kopie van het oude normaal zal blijken te zijn, en hoe snel de draaimolen zich weer op gang zal trekken. Voor zij die het al moeilijk hadden, is de toestand nog erger geworden. Voor anderen leek de lockdown net op tijd te komen. In pre-coronatijden begon een coachgesprek dikwijls op dezelfde manier.

© Luc Van De Steene

Foto © Cor Gaasbeek via Pixabay

“Het is een gevoel,” zegt ze, “en ik voel me mottig worden als ik eraan denk. Ik voel me alsof ik op een draaimolen zit. Het draait en het draait. Het stopt nooit. Is het niet op het werk dan is het thuis. Ik moet maar alle ballen in de lucht zien te houden. Het is slopend. Ik voel me leeg.”

Ze gaat verder. “Ik kan soms echt niet meer volgen. Het gaat allemaal zo snel. Die stress. Constant opgejaagd zijn. Nooit fouten mogen maken. Het wordt me te veel. Moet ik nu weer op zoek naar een andere job?! …”

Stoom aflaten. Veel zorgen. Veel gedachten. Wat speelt er onder het maaiveld?

Wat het ook is wat je zoekt, vraag ik, denk je het te zullen vinden terwijl je op die molen rondjes draait? Wat denk je, is het geen idee om er eens af te stappen? Gewoon om te zien wat er dan gebeurt … Stel je voor dat je eraf stapt en dat je vanop een veilige afstand toekijkt. Misschien is de draaimolen wel een metafoor, voor het leven dat je leidt, misschien ook voor de drukte in je hoofd …

Ga eens rustig in een andere stoel zitten en observeer je eigen gedachten vanuit je volle bewustzijn. In de ene stoel zit je Bewustzijn, in de andere de Denker. Vanuit deze positie ben je in staat om los te komen van je overweldigende gedachtenwereld. Het is een bewuste vorm van ‘desidentificatie’.

En zie, er verschijnt een glimlach op haar gezicht … “Ik voel me een stuk rustiger worden,” zegt ze. “Het wordt rustiger in mijn hoofd. Grappig eigenlijk.”

De realiteit is meestal veel milder
dan de verhalen die je erbij bedenkt

De draaimolen is een metafoor

De vraag is: ben je bereid afstand te nemen van deze draaiende drukte? Sta er eens bij stil.

Er is de externe realiteit, waarover je nul controle hebt, en er is je eigen perspectief, dat aangeleerd is. Er zijn de vele verhalen en gedachten die je zelf construeert over deze realiteit. Dit zijn duidelijk twee verschillende werelden. Wat denk je, welke van de twee bezorgt je de meeste stress? – Lees er ‘Vier vragen die je leven veranderen’ van Byron Katie maar op na.

Slechts datgene wat je objectiever begint te zien, door afstand te nemen, kan draaglijker worden. Rusteloze gedachten zijn dikwijls een onbewuste poging om de realiteit te veranderen, wat onmogelijk is. De realiteit gebeurt gewoon. Elke, meestal onbewuste poging om de realiteit te veranderen, levert stress op. Als mens ben je overigens veel meer dan enkel je denken. Door je al te lang te vereenzelvigen met je denken, ga je vroeg of laat onherroepelijk de mist in.

“Hoop zoeken in het denken is waanzin. Hoop zoeken in emoties betekent verdriet en lijden. Hoop zoeken in zelfobservatie is kracht en wijsheid. Het zorgt voor een grotere bewustwording omdat het de aandacht voedt. Zo groei en rijp ik verder.”

Bron: Red Hawk, ‘Self Observation: The Awakening of Conscience’ (2009),
vertaald als ‘Zelfobservatie, Volledig eerlijk kijken naar jezelf’ (2017)

Verwarring in het denken of chaos in het leven hoeft zeker niet het einde te betekenen, wel integendeel. Chaos kan een nieuw begin inluiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de talrijke post-burnoutverhalen. Eckhart Tolle verwoordt het op deze manier:

“The place where the evolutionary shift happens, or the evolutionary leap, is usually the experience of disorder in a person’s life. (…) It is an opportunity, but often, it is missed.”

Wat denk je? luc@sephira.be

Share

Je eigen leven, begin eraan!

Gratis infoavond

De drukte en onrust in ons hoofd, de zogenoemde inner voices, zijn om te beginnen een signaal. Ze zijn een gevolg van de vaak fnuikende conditionering in het al dan niet verre verleden. Pas door ernaar te kijken en er afstand van te doen – de angsten, de belemmerende gedachten, etc. – komt er ruimte vrij en krijgt transformatie een echte kans. Dan ben je klaar om je eigen leven te beginnen leiden, en niet langer dat van een ander, want dit laatste doe je op automatische piloot.

Hypnotherapie is de toepassing van hypnose (of trance) in een therapeutische context. In zo’n context is het belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe de conditionering uit het verleden (onbewust) nog een rol speelt in het heden. Het hier en nu is dus het uitgangspunt. We gaan niet ploeteren in dat verleden. Waarom? Het leven spiegelt onze conditionering aan ons terug in de vorm van onze relaties, allerlei levensomstandigheden en veelvoorkomende levensproblemen. Ook in de patronen die we onderweg hebben aangenomen als verdediging tegen de buitenwereld.

Hoe zit dat precies? Ik ga er tijdens de infoavond verder op in… Ons brein is geconditioneerd door vorige generaties, door de omgeving (epigenetica), de maatschappij, door alle activiteiten en druk van buitenaf. Het wordt als het ware geprogrammeerd, en dit gedurende de meest gevoelige fase in ons leven (tot 7 jaar). Dit wisten de jezuïeten al vierhonderd jaar geleden. Tegenwoordig bestaat er in dit verband nog steeds veel knowledge resistance, wat eigenlijk neerkomt op consciousness resistance.

Om over na te denken: zou ‘consciousness development‘, of ‘consciousness creation‘ zoals het ook wordt genoemd, niet datgene kunnen zijn wat de homo sapiens zo hard nodig heeft om te kunnen overleven?

Het jonge, nog onvolgroeide kinderbrein bevindt zich tot 6 à 7 jaar in een permanente diepe trance, de zogenoemde thèta-staat. In deze state of mind komt de conditionering tot stand, simpelweg door observatie. Hypnose is niets meer of minder dan een geïnduceerde vorm van deze ‘natuurlijke’ trance. In deze trance wordt er van alles mogelijk wat alleen met het denken onmogelijk is. Het onbewuste brein is 200.000 keer krachtiger dan het bewuste brein.

In dit korte filmpje legt dr. Bruce Lipton uit wat de thèta-staat is: https://youtu.be/p4GET5_Juw4

Hypnose – ik beoefen de Ericksoniaanse aanpak – is een eenvoudige en efficiënte methode voor bewustwording, voor herprogrammering en transformatie.

Zin in een kennismaking? Kom dan naar de gratis infoavond:
donderdag 5 maart, van 19 tot ± 21 uur
donderdag 19 maart, van 19 tot ± 21 uur

Sephira, Korte Nieuwstraat 12, 9300 Aalst
No worry, carnaval is voorbij. Parking Keizershallen zal helaas pas vanaf 6 maart terug toegankelijk zijn. Je kunt terecht in de ondergrondse van de Hopmarkt.

Graag inschrijven via luc@sephira.be

Welkom!

Zin in inzicht? Lees dit.

JK zijn de initialen van Jiddu Krishnamurti (1895-1986), een van de grootste denkers van onze tijd. DB zijn de initialen van de wereldvermaarde natuurkundige David Bohm (1917-1992).
Share

Dementie is een uitnodiging om te verbinden

© Pixabay

Dementie is een chronische ziekte en een maatschappelijk fenomeen waarvan we de oorzaak vooralsnog niet kunnen vinden en waarvan we de betekenis vooralsnog niet begrijpen. Met deze tekst wil ik vooral alle betrokkenen een hart onder de riem steken en een stuk van mijn ervaring delen als hypnotherapeut en zoon van een demente moeder.

Als een donderslag bij heldere hemel en nadien gaandeweg word je ermee geconfronteerd. Dementie is een pijnlijke, lastige en ingrijpende kwestie. De ziekte is onomkeerbaar en zowat het laatste wat een mens voor zichzelf had gewenst. Dementie overkomt ons, en we weten eigenlijk niet wat ons overkomt. Dementie maakt ons radeloos, sprakeloos en verward.

Dementie treft iedereen, jong en vooral oud, en op een steeds grotere schaal. De gelijkenis met depressie is opvallend. Ook daar gaat het in stijgende lijn. De cijfers zijn hallucinant. De wetenschap en niet alleen de wetenschap staat voor een raadsel. Uit de ontwikkelingspsychologie weten we intussen het een en ander over de eerste levensjaren maar tegenover de laatste levensfase regeert de machteloosheid. Dit afbrokkelend leven willen we uiteraard niet. Uit angst zijn we zelfs geneigd om dit langzame afsterven uit het dagelijks leven weg te duwen. Gelukkig zijn er hoopgevende initiatieven die de ziekte onder de aandacht brengen.

Vanuit medisch-wetenschappelijke hoek worden vele inspanningen geleverd om het fenomeen te verklaren. Tot nog toe is de slotsom helaas dat we het niet kunnen verklaren. We zien de symptomen en deze kunnen we kaderen, analyseren, tot voorlopige conclusies brengen. De oorzaak van dementie kennen we niet, en het ziet ernaar uit dat er nog een lange weg te gaan is. Er is meer fundamenteel onderzoek nodig, zeggen specialisten.

Slaap zacht

Het stemt hoopvol dat meer en meer artsen en psychiaters er tegenwoordig voor pleiten om voorzichtig om te springen met het voorschrijven van slaapmiddelen. De oude gewoonte was veeleer: doe ze maar in slaap dan zijn ze ons minder tot last. Het vaak nodeloos toedienen van sedativa is een uitloper, vaak uit onmacht, van de wilde medicalisering. Wikipedia: “Medicalisering is het proces waarbij steeds meer zaken die in relatie staan tot het menselijke welzijn als ziekte worden voorgesteld en zo in de medische invloedssfeer worden gebracht.”

Mijn moeder van 91 is onlangs op een paar weken tijd twee keer onderuitgegaan, gevallen op weg naar het toilet. Haar brein mag dan wel door dementie zijn aangetast, ze sleurt weinig gewicht mee en ze is fysiek in een redelijke conditie. Ze woont nog thuis, in haar vertrouwde omgeving. Na de tweede val ging er bij mij een lichtje branden. De verpleging diende het slaapmiddel toe rond negen uur. Nadien ging ze nog wat televisiekijken. Soms met een glas rode wijn. Voor het slapengaan slenterde ze nog even naar het toilet, en ze struikelde, half verdoofd en duizelig door het middel dat ze rond negen uur had toegediend gekregen. Er zijn twee opnames geweest, inclusief een kortverblijf, ter observatie. Over de kosten voor de gemeenschap hoef ik niet uit te weiden. Na de tweede val kon ik aan de dienstdoend arts de suggestie doen om het slaapmiddel gewoon weg te laten.

Sindsdien is mijn moeder veel minder verward, meer aanwezig. Ze rust veel maar in gezelschap blijft ze toch wakker. Aan de telefoon is ze zelfs opvallend helder. Soms lijkt het alsof ze geen dementie heeft, wat natuurlijk onmogelijk is gezien de diagnose.

Als je even de moeite neemt om erbij stil te staan, is er in dit leven nogal wat dat ons verstand te boven gaat. Er is veel dat door de ratio niet te verklaren is. Niettemin blijven we met z’n allen gebrandmerkt door het denken in oorzaak en gevolg. Alles heeft een oorzaak en alles heeft een gevolg. Simpel. Wat we niet kunnen verklaren bestaat niet. Punt.

Heeft dit te maken met het verklaringsmodel zelf, dat ontoereikend blijkt te zijn? Zijn levensproblemen te verklaren uit het niet (willen) zien van onze eigen schaduw, zoals C.J. Jung duidelijk maakte?

“Net zoals kleine kinderen geloven dat ze door het sluiten van hun ogen onzichtbaar worden, geloven de mensen dat zij zich van de ene helft van de werkelijkheid zouden kunnen bevrijden door er in zichzelf niet naar te kijken.” (Uit: ‘Krankheit als Weg’, Dethlefsen en Dahlke)

Hart onder de riem

Wat zou de betekenis kunnen zijn van een ziekte zoals dementie? Vanuit een diep verdriet, vanuit mijn onverdroten ijver om de mens te begrijpen, vanuit mijn missie om te delen wat ik weet en voel, vanuit mijn werk als hypnotherapeut formuleer ik een aantal bedenkingen. Met een filosofisch-spirituele saus erbovenop. Filosofie en spiritualiteit maken het leven immers smaakvoller en zinvoller. Bovenal wil ik de lijdende mens een hart onder de riem steken.

Betekenis kun je maar vinden als je ervan uitgaat dat er een betekenis is. Het leven zit vol signalen, die we door een louter cognitieve bril meestal niet opmerken en waar we bijgevolg ook niets mee doen. We weten intussen heel goed dat de eerste (en niet de laatste) tekenen van dementie te maken hebben met het cognitieve, met het denken, het geheugen dat wegvalt. Niettemin blijven we mensen met dementie in de eerste plaats benaderen vanuit een cognitie die wel nog goed functioneert. Deze benadering is gedoemd om te mislukken.

Dit is een inzicht uit de hypnotherapie. Met de cognitie of de ratio alleen krijg je geen grip op wat er in een mens omgaat, al zeker niet een mens die niet meer kan ‘mentaliseren’. Het bewustzijn werkt nog nauwelijks en het onderbewustzijn begrijpt helemaal niet wat er gebeurt, begrijpt zelfs de gebezigde taal niet. Het onderbewuste spreekt een ander soort taal: zintuiglijker, bestaande uit beelden en metaforen. Dit onderscheid verklaart waarom we dikwijls onszelf niet begrijpen. Ik volg daarin de visie en aanpak van psychiater en psychotherapeut Milton Erickson.

Authentiek

De uitdaging, zo voel ik het ook aan bij mijn moeder, bestaat erin om op een andere manier met een mens met dementie te communiceren. De gangbare maniertjes werken niet meer. Ik kan me niet langer verstoppen achter aangeleerde mooie woorden en welgevormde volzinnen, die tenslotte de resultante zijn van een op de schoolbanken ontwikkeld denkvermogen.

Ik besef nu waarom communicatie mijn dada geworden is in mijn leven. Woorden zijn nooit haar manier van spreken geweest. Ze gaf me eten en drinken en snoep om haar liefde uit te drukken. Ik snapte dat niet. Nu wel. Nu geef ik haar eten en drinken, en ook wel snoep, om mijn dankbaarheid uit te drukken. Het ziet er vrij onbeholpen uit maar het is wel echt.

Wees authentiek, dit is de ware uitdaging die te lezen is in de ogen van een mens met dementie.

Omgekeerde weg

Mijn 91-jarige demente moeder daagt me nog meer uit. Ze nodigt me uit om op een tergend trage manier afscheid te nemen van haar leven. Zoek het eens uit, lijkt ze te willen zeggen, jij hebt de kracht en het vermogen om het uit te zoeken. Is het einde definitief in zicht of is het leven een continuüm? De kwantumtheorie biedt inzicht: moeder is energie, ik ben energie, en als energie zijn we met elkaar verbonden, ongetwijfeld ook na het verdwijnen van de lichamelijke vorm. Het lichaam is slechts een klein gedeelte van de totale mens, de totale energie. De energie blijft, ook na het afsterven.

Het masker (persona) dat zovele jaren het ego heeft afgeschermd, valt weg. Het bewustzijn kalft langzaam af, wat aan beide kanten voor flink wat verwarring zorgt. Weinig of niets is nog duidelijk. Dat de gangbare communicatie en omgangsvormen niet meer werken zorgt bij vele betrokkenen voor paniek.

Jarenlang verborgen en/of onderdrukte emoties en gevoelens komen bloot te liggen. De zelfregulerende ratio is weg. Definitief. De vulkaan spuwt vuur, of niet. Angst, woede of verdriet nemen de bovenhand, of niet. Bij mijn moeder zag ik voorlopig één keer een lichte angst: “er is vannacht ingebroken” zei ze. Ik heb de indruk dat ze door haar paternoster mogelijke doodsangsten goed weet te temperen.

Dementie is de omgekeerde weg van het leven: van rationeel ingestelde volwassene naar louter zintuiglijk ingesteld kind. Van verstandelijk ‘be-grijpen’ naar kinderlijk ‘grijpen’, krampachtig zoekend naar ‘grip’ in een uitdovend bestaan.

Gestolde energie

De weg van de mens is de weg van het hoofd naar het hart, de weg naar een groter bewustzijn. Zolang deze weg niet wordt afgelegd, zal dementie alleen maar heviger worden, nog massaler dan nu al het geval is.

Bij de patiënt (ik zal het woord één keer gebruiken) legt dementie vaak hopeloosheid en kwaadheid bloot. Dit kan duiden op “een weigering om met het leven om te gaan zoals het is” (Louise Hay).

De hopeloosheid en de kwaadheid kunnen volgen uit het gevoel niet echt geleefd te hebben, of het gevoel zich nooit echt veilig gevoeld te hebben. Deze gevoelens gaan terug op gedachten en overtuigingen die diep verankerd zijn in het onderbewuste. Hier denk ik aan gestapelde traumatische ervaringen (oorlog, gezinssituatie, armoede, misbruik etc.) die aan de basis liggen van toxische gedachten en chronische ziekten.

Traumatische ervaringen komen tot stand in omstandigheden waarin vechten of vluchten onmogelijk is. Vervriezen is dan de enige optie. In het dierenrijk bestaat het verschijnsel van de schijndood. Bij de mens daarentegen ontstaan er clusters van energie, gestolde energie, waarin de belastende ‘informatie’ wordt vastgehouden. Zolang deze bevroren energie niet wordt ontdooid (trauma release) blijft de informatie op de achtergrond actief. Dit vertaalt zich in het chronisch karakter van de ziekte.

Uitnodiging

Dementie is een uitnodiging om het eigen perspectief te verruimen, om zelf een bewustzijnssprong te maken. Door te kijken naar wat er wel nog is leer je te accepteren wat er niet meer is. Alles wat er echt toe doet bij een mens blijft immers altijd aanwezig, ook wanneer het niet meer toegankelijk is. De uitdaging bestaat erin dit te willen zien en vooral te voelen.

Dementie is een uitnodiging om afstand te doen van alle overtollige ballast, om de eigen rugzak aan de kant te zetten, om het verleden eindelijk los te laten, om je hart te laten spreken, om in de ogen naar de ziel te kijken, om voorbij te gaan aan de eigen angsten en beperkingen, om je energetisch verbonden te voelen.

Luc Van De Steene

Share

Hoe je zelfbeeld je leven bepaalt

© Pixabay

Je zelfbeeld is het beeld dat je hebt gevormd van jezelf als persoon, en hoe je dat beeld, jezelf dus, waardeert: positief, negatief of iets ertussenin. Vind je jezelf best oké, dan heb je een positief zelfbeeld. Vind je jezelf niet oké, dan heb je een negatief zelfbeeld. Het ene helpt je vooruit, het andere remt je af.

Je zelfbeeld stuurt je leven, in de ene of de andere richting. Met een positief zelfbeeld trek je – volgens de wet van de aantrekkingskracht – positieve omstandigheden aan en komen er positief ingestelde mensen op je pad. Dit klinkt misschien als muziek in de oren maar zal je wellicht niet overtuigen als je geleerd hebt om altijd eerst je eigen zwakheden te zien, niet je kwaliteiten.

Een negatief zelfbeeld heeft een enorme impact, en heeft de kwalijke eigenschap om zichzelf in stand te houden. Dit heeft te maken met de werking van het brein.

 • Je gaat je aandacht automatisch richten op die informatie die in overeenstemming is met je zelfbeeld. Je ziet dus vooral je mislukkingen en je vergelijkt je voortdurend met anderen, want die zijn altijd beter, mooier, etc.
 • De successen die er zijn, zie je makkelijk over het hoofd, of je minimaliseert ze. Fouten daarentegen maak je groter dan ze zijn.
 • Informatie die niet past ga je zo vervormen of vertekenen om ze alsnog te doen passen bij je zelfbeeld. Het vooroordeel over jezelf wordt op die manier bevestigd.
 • Ook je geheugen is gekleurd als gevolg van deze selectieve waarneming en informatieverwerking.

Elke mens heeft ook van nature de neiging om het zelfbeeld naar buiten te projecteren. Je zelfbeeld bepaalt dus ook je visie op de andere, je visie op de wereld en op de toekomst.

Om zo min mogelijk met de gevolgen van dat zelfbeeld geconfronteerd te worden, ontwikkel je strategieën, zogenoemde overlevingsstrategieën. Deze werken onbewust maar geven wel signalen af.

Je zelfbeeld werkt hoofdzakelijk onbewust. Door zelfobservatie ben je gelukkig wel in staat om de signalen van een negatief zelfbeeld bij jezelf te herkennen.

Met een negatief zelfbeeld kom je, vaak zonder het zelf te merken, in een vicieuze cirkel terecht. In de huidige angstige en extreem drukke tijden waarin we maar moeten zien te overleven, is perfectionisme bijvoorbeeld een veelvoorkomende ‘strategie’. De vicieuze cirkel ziet er dan zo uit: negatief zelfbeeld => (leidt tot) veel negatieve dingen zien => angst om door de mand te vallen => nog harder werken => nooit tevreden => uitputting en somberheid => nog negatiever beeld van jezelf. Burn-out is het punt waar de ‘strategie’ vastloopt: je vat met energie loopt leeg!

Het goede nieuws is dat de denkkaders en de identiteitsgedachten (‘ik ben niet goed genoeg’), die een negatief zelfbeeld in stand houden, wel degelijk kunnen worden bijgestuurd en positiever gemaakt. Een positiever zelfbeeld heeft een gunstige invloed op je veerkracht, je zelfvertrouwen, je gevoel van welbevinden, je gezondheid, sociaal leven, etc.

Zie ook ‘Diensten’ < ‘Hypnotherapie’ < ‘Verbind met je innerlijk kind’
Zie ook ‘Diensten’ < ‘Perfectionisme’

Meer informatie? Mail luc@sephira.be of belinda@sephira.be

Share

Perfectionisme is van ons allemaal

Perfectionisme is van ons allemaal

Breed maatschappelijk fenomeen benaderd vanuit een oud psychologisch model

Elke mens is anders, fundamenteel anders, en toch is er iets dat we vanaf de geboorte met elkaar gemeen hebben. Nog geen perfectionisme. Dat komt meestal wat later, in de kindertijd. Wat ons lijkt te binden is een existentiële voorwaarde die we onszelf opleggen. Het gebeurt onbewust. De voorwaarde gaat ons gedrag bepalen, wordt deel van onze automatische piloot. Tot op zekere hoogte is dit gezond maar onder druk van de omgeving en de huidige ratrace belanden we steeds vaker dan ons lief is op een soms heel ongezond niveau. Om het tij te keren is er bewustzijn nodig.

“Ze staat zelf niet graag op foto’s,” laat Inge optekenen in de krant. Niettemin poseert ze een beetje fier toch wel met haar 21-jarige dochter tijdens hun bezoek aan AntwerpPhoto. “Niet omdat ik verlegen ben,” verduidelijkt ze, “maar omdat ik zo kritisch ben voor mezelf. Ik ben zelden helemaal content en het betert niet met ouder worden.” Inge is 50, gescheiden en moeder van Laura, die psychologie studeert. Twee generaties, X en Z, kijken arm in arm in de lens.

Kritisch voor jezelf

Tevreden zijn met wie je bent. Ik hoor het wel vaker van cliënten die hun levensmotto formuleren. Je zou verwachten dat een mens mettertijd milder wordt, tegenover zichzelf maar ook tegenover anderen. Dat-ie meer gaat relativeren. Het betert kennelijk niet met ouder worden, integendeel. Er zijn steeds meer mensen die malcontent door het leven gaan. Alle cijfers wijzen in die richting, bij jong en oud. Meer en meer mensen zien de afstand tussen hun dagelijkse realiteit en hun ideaalbeeld groter en groter worden. Deze kloof zorgt voor gespannenheid, frustratie en onrust. De manier waarop iemand naar zichzelf in de spiegel kijkt is een teken aan de wand.

Samen met Inge zijn er velen die denken: wat ik zie maakt me niet blij. Wat ik zie is niet oké. Ik ben niet goed genoeg, zie je wel! Er is nog werk aan, elke dag opnieuw, en dan zal het ooit, ooit misschien, wel eens oké zijn. Die gedachte. Herkenbaar? Wel, de belemmerende gedachte is gebaseerd op een existentiële vergissing, en is bij uitstek een verzinsel van ons Ego – het Ich bij Freud.

Iedereen is in wezen oké zoals-ie is. Alleen blijken de meesten daar zelf niet zo van overtuigd, integendeel: nogal wat mensen vinden zichzelf helemaal niet oké. Ze vinden dat ze voortdurend moeten bewijzen dat ze wel oké zijn. Het lijkt alsof de moderne mens zichzelf een levensnoodzakelijke voorwaarde oplegt, en denkt: als ik die voorwaarde waarmaak, dan komt het alsnog goed, dan zal ik eindelijk oké zijn. Of, weet je wat, zeg me gewoon dat ik oké ben! Vandaar de voortdurende zucht naar zelfbevestiging. Hoe groter dit verlangen naar affirmatie, hoe groter ook de druk en de stress. Deze zelfopgelegde stress is fnuikend voor het echte leven en mondt vaak uit in iets dat heel ongezond is.

Beschavingsziekte

Wat maakt dat zoveel mensen niet zo mild zijn voor zichzelf? Op zoek naar een verklaring ben ik me gaan verdiepen in een oud psychologisch model, het enneagram. Ik vind er veel ‘oude kennis’ in terug. Niets is zo fascinerend als deze oude kennis vervolgens te koppelen aan een fenomeen dat inherent is aan de maatschappij waarin de westerse mens druk-druk-druk is en zichzelf continu voorbijloopt. Het is een wanhopige poging om het leven onder controle te krijgen. Noem het nadelig of ongezond perfectionisme, en het wordt stilaan de pest van deze tijd. Het ligt aan de basis van die andere beschavingsziekte, burn-out.

Eerder dan de verschillen te benadrukken, ben ik geneigd om te zoeken naar de gelijkenissen tussen ons allemaal. Wat bindt ons, wat hebben we met elkaar gemeen? Is er niet iets universeels dat kan verklaren waarom we in de problemen geraken? Bij nader inzien gaat het om heel fundamentele dingen, eigenschappen en drijfveren.

Ogen als spiegels

In haar boek Het drama van het begaafde kind heeft Alice Miller (1923-2010) het onder meer over de basale kinderlijke behoeften: “Elk kind heeft de gerechtvaardigde behoefte om door zijn moeder gezien, begrepen, serieus genomen en gerespecteerd te worden. Het moet in de eerste weken en maanden kunnen beschikken over de moeder, het moet haar kunnen gebruiken, door haar weerspiegeld worden.” Ter verduidelijking roept Miller een beeld op van de Engelse kinderarts Winnicott (1896-1971): “De moeder kijkt de baby aan die ze in haar armen houdt, de baby kijkt in het gezicht van zijn moeder en vindt zichzelf daarin terug, mits de moeder inderdaad het kleine, unieke, hulpeloze wezentje aankijkt, en niet haar eigen verwachtingen, angsten, plannen die ze voor het kind smeedt, op het kind projecteert. In dat laatste geval ziet het kind in het gezicht van zijn moeder niet zichzelf, maar zijn moeder die in nood verkeert. Zelf wordt het niet weerspiegeld, en het zal zijn hele leven tevergeefs naar zo’n spiegel zoeken.” Of dit zoeken altijd ‘tevergeefs’ is, valt te betwijfelen. Met de nodige zelfreflectie en zelfkennis kun je wel degelijk het een en ander reconstrueren of helen.

Ik blijf het een mooi beeld vinden, en heel toepasselijk gezien de levensloop van vele cliënten, maar het venijn zit natuurlijk in de staart: het zoeken naar het eigen spiegelbeeld. Wat de praktijk me leert is dat wie als kind zichzelf niet heeft gezien in de ogen van de moeder en wellicht ook van de vader, dit levenslang als een soort fixatie zal meedragen. Het verklaart waarom nogal wat mensen (onbewust) naar dat spiegelbeeld blijven zoeken, en op die manier onbewust naar aandacht en zelfbevestiging blijven vragen.

Volwassen

Uit de ontwikkelingspsychologie weten we bovendien dat de weg naar een volwassen en onafhankelijk leven begint bij het loskomen van de moeder;
eerst letterlijk daarna figuurlijk, waarbij je – als het goed is – kunt rekenen op de ondersteuning van de andere partner, doorgaans de vader. In de praktijk merken we dat sommige moeders deze volwassenwording (ongewild) bemoeilijken en/of dat de vader de grote afwezige blijkt. Deze problematiek komt geregeld terug in de levensverhalen die cliënten later opdissen.

“Het begint door de wijze waarop je de verwijdering van je moeder hebt weergegeven aan jezelf”, schrijft Willem Jan van de Wetering in De Enneagramcode. “Tot ongeveer de zesde maand van je leven lijkt het alsof je moeder er altijd is. Je doet als baby je ogen open en je voelt je moeder. Nog mooier, je denkt dat je een deel van je moeder bent. Opeens ontdek je dat er een wereld buiten je moeder om is. Je weet: ik ben niet mijn moeder. Je ontdekt dat de moeder er niet is. Je opent je ogen, begint te huilen en er komt niemand. Dat is de eerste diepe emotie die ontstaat. Op dat moment creëert ieder kind een negatieve geloofsovertuiging (…).”

Ik ben oké als…

Van nature is iedereen oké. Dit is het gezonde niveau in elk enneagramtype. Edoch! Het grote aantal mensen dat vroeg of laat in de problemen komt, burn-out raakt en aangeeft zichzelf ‘niet oké’ te vinden, wijst erop dat er meer aan de hand is. Uit het enneagram blijkt onder meer dat elk type onbewust een voorwaarde koppelt aan het oké-zijn. Van 1 tot 9 denkt: ik ben oké … als … Wat na dat ‘als’ komt lijkt iets te zijn dat als het ware bij het DNA hoort. Het is in elk geval iets dat vanuit het onderbewuste komt, en dus heel sterk is.

Bij elk van die zelfopgelegde voorwaarden zien we dat het vrij ‘makkelijk’ is om er compleet in door te schieten. Bijvoorbeeld: als je van jezelf vindt dat je pas oké bent als mens als je alles juist doet en nooit een foutje maakt, dan is het leven een hel. Dit is precies wat er gebeurt als een type, om het even welk type, naar het ongezonde niveau opschuift: het leven wordt een hel. Je weet niet meer wat je overkomt. En dan zijn er twee opties: ofwel kruip je in de slachtofferrol, ofwel doe je er iets aan.

Zeg me dat ik oké ben (Hendrickx, 2016); zeg het mij want ik kan het zelf niet. Ik kan het zelfs niet geloven dat ik oké zou zijn. Ik moet dat toch bewijzen! Zo is het mij altijd gezegd, thuis, op school, op het werk … Dit is uiteraard een kapitale vergissing. Als er geen bewustwording op gang komt zal de vergissing zelfs je hele leven richting geven. Je hoeft helemaal niet te bewijzen dat je oké bent. Als je dat toch doet wijst dit erop dat je van alles wegduwt, deep down in het onderbewuste. Het probleem is dat alles wat je onder water probeert te duwen, steeds groter wordt en meer en meer stress veroorzaakt. Dit wordt zichtbaar in je gedrag. Je gedrag maskeert hoe je onbewust over jezelf denkt.

Onbewuste overtuiging

Het zijn onze onbewuste overtuigingen die van onderuit druk uitoefenen, vanuit onze schaduwkant (zie Het Schaduweffect, Deepak Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson). De kernovertuiging lijkt inherent aan het enneagramtype. De overtuiging zal wellicht het perspectief tijdens het opgroeien vernauwen, waardoor een soort tunnelvisie ontstaat. De ervaringen worden aldus geïnterpreteerd, waardoor de overtuiging gaandeweg sterker wordt. Hoe meer de onbewuste kernovertuiging onderweg wordt gevoed en aangewakkerd, via specifieke gebeurtenissen, hoe groter de kans dat het patroon van perfectionisme zich ontwikkelt, dat wil zeggen: dat het in wezen gezonde perfectionisme helemaal doorschiet in de ongezonde vorm ervan.

Elk type kent faalangst maar telkens op een andere manier. Het werkwoord falen heeft nu eenmaal verschillende betekenissen. Het gaat erom hoe de cliënt zijn faalangst beleeft. Bij een Drie (zie verder) bijvoorbeeld is faalangst een halszaak, een kwestie van bestaan of niet bestaan. Falen wordt dan bestaansrecht verliezen. Een Drie moet hoe dan ook slagen … in het leven. In tegenstelling tot een Vier, die de oorzaak van het falen eerder buiten zichzelf zoekt. Een Vijf vertoont vooral uitstelgedrag, wat een vorm van vermijdende faalangst is. De zucht naar zelfbevestiging komt ook bij elk type voor. Dit heeft alweer te maken met de impliciete vraag ‘zeg me dat ik oké ben’, zoals hierboven toegelicht.

Het patroon van perfectionisme is een onbewuste en dus verwoede poging om controle te krijgen over onszelf en de buitenwereld. Die poging leidt alleen maar tot nog meer angst. De tabel hieronder geeft weer hoe elk type vanuit een soort oerangst zichzelf een existentiële voorwaarde oplegt. Op een ongezond niveau genereert deze combinatie de respectieve symptomen van het ongezonde perfectionisme. Door dit onder woorden te brengen maken we de weg vrij om eraan te kunnen, om eraan te werken.

Met ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme (OCP) is het mogelijk om de onbewuste overtuiging die aan de basis ligt van het zich niet oké voelen, om te buigen naar de ondersteunde overtuiging ‘ik ben oké zoals ik ben’, hier en nu en onvoorwaardelijk. Na deze transitie is er meer balans en veel minder ‘moeten’. Voor een diepgaand en duurzaam effect is het volgens mij aangewezen om deze OCP-methodiek te combineren met de Ericksoniaanse trance of hypnose.

TypeGrootste angstExistentiële voorwaarde
1Niet goed of niet perfect zijnIk ben oké… als ik doe wat juist is
2Het niet waard zijn om bemind te wordenIk ben oké… als ik intiem ben met anderen en zij mij graag zien
3Waardeloos zijnIk ben oké… als ik succesvol ben en anderen een hoge dunk van mij hebben
4Zonder identiteit zijn, de angst om het eigen leven te ruïnerenIk ben oké… als ik trouw ben aan mezelf
5Zal ik ooit mijn plaats in deze wereld vinden?Ik ben oké… als ik iets beheers, als ik capabel ben, als ik nuttige dingen doe, als ik hoog boven de anderen uitsteek
6Zonder steun of leiding door het leven moetenIk ben oké… als ik niet langer kwetsbaar ben en doe wat van mij verwacht wordt
7Tekorten ervaren, lijdenIk ben oké… als ik krijg wat ik nodig heb
8Gedomineerd worden door een anderIk ben oké… als ik sterk ben en alles onder controle heb
9Verbondenheid verliezenIk ben oké… als iedereen om me heen zich oké voelt en het goed heeft

Enneagram

Het enneagram is een oud psychologisch model dat onderscheid maakt tussen negen verschillende persoonlijkheidstypes. Het is een dynamisch model dat je dieperliggende drijfveren en onbewuste motivatie voor je gedrag blootlegt. Alleen al door je type te kennen kom je veel over jezelf te weten; veel dat je voordien totaal niet wist of niet wilde weten. Deze zelfkennis helpt je ook om anderen beter te begrijpen en om hen te accepteren in hun anders-zijn. Je wordt je met andere woorden bewust van de bril die op je neus staat. Je gaat beseffen dat deze bril je kijk op het leven tot dusver heeft bepaald.

Kennis van het enneagram zorgt ervoor dat je de eigen bril afzet. Je bekijkt je bril, leert ‘m kennen en je ontdekt dat dit slechts een van de negen brillen is. Met andere woorden, je gaat je eigen kijk op de dingen en het leven relativeren. De anderen hebben een andere visie, die evenwaardig is. Zelfkennis leidt tot zelfrelativering. Zelfkennis is de sleutel tot geluk.

De geometrische figuur met de negen types ziet er op het eerste gezicht vrij simpel uit, maar schijn bedriegt. Het model heeft meerdere dimensies. Het is horizontaal (1, 2, 3 …), verticaal (elk type heeft vele niveaus, van heel gezond tot erg ongezond) en diagonaal (energieën en krachtlijnen verbinden de types onderling). Van de Wetering onderscheidt ook negen lagen in het enneagram oftewel negen enneagrammen, waarvan de karaktertypologie slechts de onderste laag is. Iedereen behoort tot een van de negen types. Binnen je eigen type kun je groeien en evolueren. Er zijn drie centra of triaden van telkens drie types, wat maakt dat we spreken over buik- of instincttypes (8, 9 en 1), hart- of gevoelstypes (2, 3 en 4) en hoofd- of denktypes (5, 6 en 7). Let erop dat de kernen van de triaden in een driehoek (9-6-3) met elkaar verbonden zijn.

Psychosociaal Digitaal wijdde een volledig nummer aan het thema perfectionisme. In mijn artikel ‘Perfectionisme is van ons allemaal’ benader ik het fenomeen, dat zo typisch is voor deze drukke, prestatiegerichte tijden, vanuit een oud psychologisch model, het enneagram. Je kunt het hier downloaden: 20181203_PSD_perf_enneagram.

Share

Van stress naar burn-out en ‘gezond’ weer terug

Er is eigenlijk niets mis met stress. Het is geen ziekte. Een te hoge dosis gedurende een te lange tijd kan wel uitmonden in een burn-out en zelfs een depressie. Zoals bij elke stoornis geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Laten we even teruggaan in de tijd. Heel ver terug. Miljoenen jaren geleden: onze voorouders op jacht staan plots oog in oog met een mammoet. Wat er dan gebeurt… Als de bliksem stuurt hun reptielenbrein signalen naar het lichaam, via de stresshormonen. Bloed en zuurstof gaan naar de spieren. Hun hart en ademhaling versnellen. Hun hersenen focussen op de stressor. Het verteringsstelsel wordt lamgelegd – herken je de misselijkheid en diarree voor een presentatie of examen? Het hele lichaam wordt klaargestoomd om te vechten of te vluchten, fight or flight.

Na de confrontatie wandelt onze voorouder op een gezapig tempo terug naar huis, enfin, naar zijn hol. Hij vertelt over zijn avonturen. Eet wat bessen en noten. Schildert op de rotswand het verhaal van de dag. Doet de rest van de dag wat ontspannende activiteiten. De stresshormonen dalen. Het lichaam komt tot rust en herstelt. Dat je dit artikel zit te lezen, is deels te danken aan dit ingenieuze stressmechanisme. Het heeft ervoor gezorgd dat de mens zichzelf heeft overleefd.

Moderne monsters
Dino’s en mammoeten zijn al lang uitgestorven. We hebben nu onze moderne monsters en stressoren: deadlines, files, presentaties, het gezin, de kinderen, een druk sociaal leven, te veel hobby’s, de workload, conflicten, onzekerheid… Ons reptielenbrein reageert echter nog altijd op dezelfde manier. Stresshormonen maken ons klaar om te vechten of te vluchten. Alleen blijven we nu op onze bureaustoel zitten of in de auto. Meestal volgt er daarna geen ontspanning meer. Hier zit de adder onder het gras…

Cortisol, het belangrijkste corticosteroïde in het menselijk lichaam, dat er ook langdurig blijft rondzweven, is neurotoxisch. Het zorgt ervoor dat er zichtbare veranderingen in de hersenen optreden. Het tast letterlijk de neuronale dendrieten aan. Het verklaart waarom bij burn-out vaak concentratie- en geheugenstoornissen zichtbaar zijn. Het fameuze B-woord is gevallen.

Stressklachten
Burn-out is op dit ogenblik niet meer uit de media weg te denken. Helaas ook niet uit de statistieken. Circa 14 procent van de beroepsbevolking lijdt eronder. Niet minder dan 66 procent zegt gebukt te gaan onder stress en last te hebben van psychische en lichamelijke stressklachten. Ondanks de klachten blijven velen verder werken, vaak uit angst om de job te verliezen, met als gevolg een verergering van de stressklachten en een verhoogd risico op langdurige uitval. Daar hangt uiteraard een kostenplaatje aan. Het gemiddeld financieel verlies per werknemer bedraagt, afhankelijk van de bron, tussen 3.750 euro (Securex) en 7.392 euro (IDEWE).

Model van Karasek
Er bestaan heel wat verklaringen voor dit hoge percentage stressklachten. Het model van Karasek is er slechts één. Wanneer de workload zwaar doorweegt, wanneer er weinig mogelijkheid is om het werk zelf te organiseren, en wanneer er weinig sociale steun is van collega’s of overste, dan verhoogt het risico op burn-out.

Wat maakt dat de ene vatbaarder of kwetsbaarder is voor stressklachten en burn-out dan de andere? Ook de persoonlijkheid van de werknemer speelt een grote rol. Dikwijls zijn het de meest gedreven, perfectionistische, hoogsensitieve medewerkers die uitvallen nadat ze langdurig over hun grenzen zijn gegaan. Het zijn die medewerkers die telkens de hand opsteken bij de vraag ‘wie gaat dit project op zich nemen?’ Het zijn de werknemers die je eigenlijk niet wilt kwijtraken. In feite kun je deze ‘meer gevoelige’ medewerkers zien als de kanariepieten in de koolmijn. Zij detecteren als eersten dat er wellicht een structureel probleem is.

Komt daarbij dat de VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) waarin we leven, een grote aanpassing vergt van de mens als soort.

Wetgeving
De vraag is hoe je als HR stress en burn-out op de werkvloer kunt vermijden. Door de nieuwe wetgeving van september 2014 is de werkgever verplicht om de werknemer te beschermen tegen stress en burn-out.

Een eerste advies in deze is dat we best stoppen met de schuldvraag. Het is zelden de organisatie of de werknemer alleen die verantwoordelijk is voor de stress. Het ligt aan een combinatie van factoren. Chronische werkstress of burn-out overkomt een werknemer en de organisatie niet zomaar. Het is een proces, ook met vele mogelijkheden om in te grijpen.

Je kunt de zaken best op verschillende niveaus aanpakken. Verbeter het organisatieniveau en verbeter de coping van gestresseerde medewerkers. Ziekteverzuim is vaak te vermijden wanneer stress vroegtijdig wordt aangepakt. Het is beter te voorkomen dan te genezen. De drie belangrijkste oorzaken van stress en burn-out zijn: gebrek aan waardering, gebrek aan structuur, en te veel, te belastend werk met te veel druk.

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom enkele tips voor HR en de organisatie, de manager en de medewerker.

 • HR en organisatie
  Ga voor een duidelijke organisatie, formuleer heldere doelen
  Steek energie in loopbaanontwikkeling
  Organiseer een cursus stressmanagement
  Stop ermee om de cultus druk-druk-druk te verheerlijken
  Job crafting
  Richt je op het talent van de mensen
  Schakel een burn-out en stresscoach in
 • Manager
  Baken de rollen en verantwoordelijkheden af
  Installeer een feedback-cultuur
  Vier het succes samen met het team
  Schenk aandacht aan het welzijn op het werk
  Sta open voor inspraak en autonomie
 • Medewerker
  Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn
  Durf in gesprek te gaan met je manager
  Bewaak je eigen grenzen
  Neem voldoende ontspanning
  Volg een opleiding assertiviteit, timemanagement, mindfulness…

Periode van herstel
Is de medewerker dan toch langdurig afwezig, dan is een degelijke opvolging tijdens de afwezigheid van groot belang. Zeker met het oog op de herintegratie. De inspanning moet van beide kanten komen. Vergeet niet dat een burn-out gemiddeld zes maanden duurt. Dat is een lange periode van herstel.

Een burn-out is een energiestoornis, in tegenstelling tot een depressie, wat eerder een stemmingsstoornis is. Een burn-out kan wel overgaan in een depressie, met de bijbehorende verandering in de hersenen als gevolg van de aanhoudende stress. Het is dan ook van groot belang dat de medewerker in kwestie wordt begeleid door een arts en door een burn-outcoach of psycholoog.

De eerste weken gaat de aandacht vooral naar het fysieke herstel, met veel rusten, slapen en ontspannende activiteiten. Een tweede fase in het herstel is het cognitieve luik. Er wordt dan nagekeken hoe de persoon in verhouding staat tot zijn of haar werk, hoe het zover is kunnen komen, wat het persoonlijke aandeel is (perfectionisme, love junk…), wat het aandeel van de organisatie is.

Er zijn verschillende methoden om de medewerker opnieuw weerbaar te maken: Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme (OCP), Rational Emotive Therapy (RET)… Nadien wordt er nog gewerkt aan effectief functioneren (planning en timemanagement) en aan sociaal functioneren (hulp leren vragen, grenzen stellen). De herintegratie wordt voorbereid, en we doen aan terugvalpreventie. Het is een mythe om te denken dat mensen in een burn-out beter worden door alleen maar te rusten. Het is en blijft een intensief proces.

Wat kun je zelf doen?
Zijn er manieren om jezelf te wapenen tegen stress en burn-out? Eigenlijk is het simpel maar daarom nog niet zo makkelijk. Mediteer elke dag gedurende een tiental minuten, eet gezond, zorg voor voldoende beweging (de marathon hoeft echt niet!), slaap voldoende, stop met multitasken, zorg voor ontspanning, geniet van sociale contacten, gebruik je talenten in je werk, doe nieuwe dingen. En… laat je op tijd coachen. Wacht niet tot je lichaam zegt: het is genoeg geweest. Veel succes!

Dit artikel van de hand van Belinda Buysse is reeds eerder verschenen bij Cantaloupe.

Share
Share
Share